Cennik
Kancelarii

Zakres obsługi
Kancelarii
Adwokackiej

Nasza kancelaria jest do Państwa dyspozycji w sprawach mniej oraz bardziej skomplikowanych.

Wysoka jakość usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Adwokacką, jak również indywidualne podejście do każdego Klienta stanowi swoistą wizytówkę mojej działalności.

 

ILE KOSZTUJĄ USŁUGI PRAWNE W OPOLU?

Ceny poszczególnych usług prawnych świadczonych przez mnie zależą od ich rodzaju, zakresu obowiązków do wykonania, stopnia skomplikowania, jak również indywidualnych czynników.

PORADY PRAWNE

Już na samym początku są Państwo w sposób przejrzysty informowani odnośnie formy rozliczeń, tak by koszty i cena zleconej sprawy była Państwu znana już na początku współpracy. Jednocześnie każdą sprawę traktuję indywidualnie, stosując zasadę minimalizacji Państwa kosztów. Szczegółowa indywidualna kalkulacja ceny wykonywana jest po analizie dokumentów oraz stanu faktycznego Państwa sprawy.
Zawsze informuję o wszelkich następstwach planowanych działań oraz o mojej ocenie szans ich powodzenia.

 

PRZYGOTOWYWANIE PISM PROCESOWYCH

Koszt przygotowania pisma procesowego uzależniony jest w większości od stopnia skomplikowania sprawy, jak również terminu jego sporządzenia. Odmiennie wygląda cena sporządzenia pozwu o rozwód, zadośćuczynienie, odszkodowanie, a inaczej wycenia się pisma procesowe kierowane do sądu pracy.

 

SPRAWY SPADKOWE I PODZIAŁ MAJĄTKU
Cena obsługi spraw spadkowych uzależniony jest od stopnia złożoności postępowania, jak również od tego czy usługi prawne obejmują wykonanie poszczególnych czynności w sprawie, czy może dotyczą kompleksowej obsługi spraw spadkowych.

 

PRAWO KARNE I SPRAWY SĄDOWE
Na cenę dotyczącą reprezentacji Państwa w postępowaniach przygotowawczych jak i sądowych wpływ ma rodzaj sprawy, stopień jej skomplikowania, jak również zakres moich obowiązków oraz czas poświęcony na ich realizację.

 

W przypadku rozpoczęcia współpracy od porady prawnej, jej koszt jest zaliczany na poczet ceny ustalonej za prowadzenie sprawy. Wynagrodzenie za reprezentację w sądzie zwykle ustalane jest jako ryczałt (płatny na początku) plus opłata za udział w rozprawie (płatna w toku prowadzenia sprawy).

 

CENY USŁUG PRAWNYCH ŚWIADCZONYCH W SĄDACH POZA OPOLEM
Usługi prawnicze świadczone w sądach oraz instytucjach poza Opolem, są takie same jak w Opolu, istnieje jedynie konieczność pokrycia kosztów mojego dojazdu do miejsca wykonywania czynności.

Potrzebujesz pomocy prawnej.
Zadzwoń lub skontaktuj się z nami.
KONTAKT