Prawo karne

ADWOKAT SPRAWY KARNE OPOLE i KATOWICE

 

Występuję w charakterze obrońcy osób podejrzanych oraz oskarżonych. Świadczę również usługi jako pełnomocników pokrzywdzonych. Moja kancelaria reprezentuje Państwa zarówno w sprawach o przestępstwa jak i wykroczenia.
W zakres świadczonych przeze mnie usług wchodzi pomoc prawna w sprawach karnych. Zapewniam Państwu wszelkie niezbędne wsparcie w sprawach o przestępstwa, przestępstwa karno-skarbowe oraz wykroczenia regulowanych przez prawo karne wykonawcze, procesowe oraz materialne.
Jestem do Państwa dyspozycji również w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki – kontakt telefoniczny z moją Kancelarią jest możliwy zarówno w godzinach wieczornych jak i w weekendy.

Zapewniam Państwu pomoc prawną w następujących przypadkach:

 

 

1. obrona oskarżonych przed sądami wszystkich instancji, tj. obronę w:
– postępowaniu przygotowawczym
– postępowaniu sądowym
– postępowaniu apelacyjnym
– postępowaniu kasacyjnym
– postępowaniu o wznowienie postępowania
– postępowaniu o odroczenie wykonania kary
– postępowaniu o przedterminowe warunkowe zwolnienie
– postępowaniu o dozór elektroniczny
– postępowaniu o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary

2. reprezentacja interesów pokrzywdzonych przed sądami wszystkich instancji, tj.:
– przygotowuję zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa
– występuję w Państwa imieniu w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym
– reprezentuję Państwa, jako pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych
– występuję z wnioskami o naprawienie szkody, odszkodowanie, zadośćuczynienie

3. sporządzanie wszelkich pism w sprawach karnych (zawiadomień, wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji, itp.)

 

4. udzielanie wszelkich porad prawnych z zakresu wszelkich spraw karnych oraz wykroczeniowych

Pozostałe usługi

Prawo karne

więcej

Prawo cywilne

więcej

Podział majątku

więcej

Prawo pracy

więcej

Alimenty

więcej

Sprawy rozwodowe

więcej

Prawo spadkowe

więcej

Prawo rodzinne

więcej

Prawo administracyjne

więcej

Porady i usługi prawne

więcej

Ochrona zwierząt

więcej

Odszkodowania

więcej

Sprawy z zakresu ustawy o broni i amunicji

więcej

Potrzebujesz pomocy prawnej.
Zadzwoń lub skontaktuj się z nami.
KONTAKT