Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Mehl świadczy profesjonalne usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Prawo cywilne ma to do siebie, iż jest to dział prawa, z którym prędzej czy później każdy z nas będzie miał do czynienia.

Zapewniam Państwu pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego w następujących przypadkach:

 

– udzielnie porad prawnych,
– sporządzenie analiz i opinii prawnych,
– reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami,
– reprezentowanie klientów w postępowania egzekucyjnych przed komornikami,
– udział w negocjacjach między stronami,
– udział w postępowaniach mediacyjnych,
– sporządzanie umów cywilnoprawnych,
– sporządzanie różnego rodzaju pism, w tym m.in.: wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy, itd.,
– sporządzanie pism procesowych, w tym m.in.: pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazów zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, środków odwoławczych (apelacji, zażaleń, skarg), wniosków o zabezpieczenie, wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Moja Kancelaria reprezentuje Państwa w szczególności w sprawach cywilnych o:

 

– rozwód,
– podział majątku,
– zapłatę,
– stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
– zachowek,
– zniesienie współwłasności,
– zasiedzenie,
– dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień,
– eksmisję,
– ubezwłasnowolnienie,
oraz w sprawach dotyczących ochrony prawa własności m.in. o wydanie rzeczy, zaniechanie naruszeń, przywrócenie stanu poprzedniego, wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, w tym za bezumowne korzystanie i innych.

 

Reprezentuję Państwa interesy z zakresu prawa cywilnego przed sądami wszystkich instancji na ternie Opola oraz całego kraju.

Pozostałe usługi

Prawo karne

więcej

Prawo cywilne

więcej

Podział majątku

więcej

Prawo pracy

więcej

Alimenty

więcej

Sprawy rozwodowe

więcej

Prawo spadkowe

więcej

Prawo rodzinne

więcej

Prawo administracyjne

więcej

Porady i usługi prawne

więcej

Ochrona zwierząt

więcej

Odszkodowania

więcej

Sprawy z zakresu ustawy o broni i amunicji

więcej

Potrzebujesz pomocy prawnej.
Zadzwoń lub skontaktuj się z nami.
KONTAKT