Nota prawna

Ubezpieczenie adwokatów i radców prawnych
Adwokaci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu (art. 10 ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2010, nr 47, poz. 278).

 

Wyłączenie odpowiedzialności
Wszelkie materiały na niniejszej witrynie internetowej zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie. Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Mehl nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej witryny. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Mehl stara się umieszczać w niniejszej witrynie materiały o najnowszych wydarzeniach w dziedzinach prawa, w których się specjalizuje, nie może jednak zagwarantować dokładności, skuteczności czy przydatności jakiejkolwiek informacji prawnej zawartej w materiałach tu umieszczonych.

 

Ochrona prywatności

 

– Kancelaria jako administrator danych osobowych
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Mehl jest administratorem danych osobowych klientów, osób kontaktowych klientów oraz osób, których dane są przekazane przez klientów, jeśli jest to niezbędne do wykonania usługi. W zakresie, w jakim kancelaria przetwarza takie dane osobowe w celu świadczenia pomocy prawnej, staje się z mocy prawa ich administratorem.

 

– Cele i podstawy przetwarzania danych
Przetwarzam dane w następujących celach:
– wykonania usługi prawnej,
– informowania o wydarzeniach, które organizuję lub w których uczestniczę, a także w celu wysyłania alertów prawnych,
– marketingu w zakresie uznanym za dozwolony przez samorząd zawodowy,
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Kancelaria nie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

– Prawa osoby, której dane dotyczą
Osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługują następujące prawa:
– prawo do informacji, które realizuje między innymi niniejsza Nota prawna i polityka prywatności,
– prawo dostępu do danych,
– prawo do sprostowania danych,
– prawo do usunięcia danych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

W sprawach związanych z realizacją praw można kontaktować się, wysyłając informację na adres kontakt@mehl.pl Ponadto osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

– Ograniczenie udostępniania informacji
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Mehl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, wynika wprost ze zleconej sprawy lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie przekazujemy również danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że wymaga tego zlecona sprawa. W takich przypadkach zapewniamy odpowiedni stopień ochrony danych osób fizycznych poprzez zastosowanie jednej z podstaw wymienionych w Rozdziale V RODO.

 

– Okresy przechowywania danych
Kancelaria przechowuje dane przez czas uzasadniony realizacją zlecenia prawnego lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

 

Copyright
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Mehl jest właścicielem witryny https://kancelaria-mehl.pl Jeżeli nie stwierdzono inaczej, wszystkie materiały zawarte w witrynach (teksty, obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze) są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych. Należą do Kancelarii Adwokackiej Adwokat Paweł Mehl lub są przez nią licencjonowane.