bbbbbbbbbbb

Prawo
spadkowe

Prawo spadkowe

JEDNA Z GŁÓWNYCH SPECJALNOŚCI NASZYCH ADWOKATÓW TO: PRAWO SPADKOWE – OPOLE. PROWADZIMY SPRAWY TAKIE JAK STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU, DZIAŁU SPADKU CZY O ZACHOWEK.

 

Paweł Mehl – kancelaria adwokacka Opole. Nasz zespół składa się z  doświadczonych adwokatów, którzy na co dzień specjalizują się  w jednym z ważniejszych obszarów prawa cywilnego, jakim niewątpliwie jest prawo spadkowe. Każdy z klientów traktowany jest indywidualnie, gdyż zdajemy sobie sprawę z faktu, że prawo spadkowe dotyka niezwykle delikatnej sfery życia prywatnego każdego człowieka.

 

W Kancelarii doradzamy Państwu w zakresie prawa spadkowego w kwestiach takich jak między innymi:

– pomoc w wyborze formy rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci (Kancelaria współpracuje na co dzień z Kancelarią notarialną, której specjaliści pomogą w sporządzeniu prawidłowego testamentu),

– stwierdzenie nabycia spadku,

– sprawy o zachowek,

– dział spadku,

– sprawy odnoszące się do stwierdzenia nieważności testamentu lub jego poszczególnych zapisów,

–  odrzucenie spadku,

– sprawy o wydziedziczenie, niegodności dziedziczenia,

– sprawy o uchylenie się od skutków prawnych dotyczących niezachowania terminu do odrzucenia spadku.

 

ZAKRES DZIAŁANIA : ADWOKAT – PRAWO SPADKOWE OPOLE

Kancelaria podejmuje się prowadzenia w Państwa interesie spraw z zakresu prawa spadkowego, które wiążą się z nabyciem spadku na podstawie ustawy tj. dziedziczenie ustawowe, jak i na podstawie testamentu tj. dziedziczenie testamentowe.

W każdym przypadku możecie Państwo liczyć na kompleksowe sprawdzenie całego kręgu spadkobierców, którzy zostali wyznaczeni przez spadkodawcę. Równocześnie możecie Państwo powierzyć nam również sprawy dotyczące wszelkich obowiązków majątkowych, których podmiotem praw był spadkodawca.

W sytuacji dotyczącej przyjęcia spadku kierując się jedynie Państwa interesem pomożemy ocenić sytuację majątkową spadkobiercy oraz oszacować wysokość długów spadkowych pozostawionych przez spadkodawcę.

Zakres naszej pomocy obejmuje również sporządzanie umowy o dział spadku oraz reprezentacja Państwa w samym postępowaniu sądowym dotyczącym podziału spadku.

 

Kancelaria Adwokacka Paweł Mehl oferuje również swoją pomoc oraz doradztwo najbliższym zmarłego w kwestiach związanych z zachowkiem wobec spadkobierców powołanych do dziedziczenia.

 

Z uwagi na fakt, iż samo postępowanie dotyczące stwierdzenia nabycia spadku należy do postępowania nieprocesowego, Kancelaria pomoże Państwu sporządzić wniosek dotyczący stwierdzenia nabycia spadku. Powyższy wniosek kierowany jest do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy. Sąd ten po przeprowadzeniu rozprawy wydaje stosowne postanowienie odnośnie stwierdzenia nabycia spadku. Nasz Adwokat Opole, Prawnik Opole przeprowadzi również czynności zmierzające do uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

 

ADWOKAT OD SPRAW SPADKOWYCH OPOLE 

Kancelaria Adwokat Opole Paweł Mehl, wspiera również Państwa w zakresie spraw dotyczących nabycia lub odrzucenia spadku. W głównej mierze przyjęcie spadku następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli przed notariuszem, tudzież przed sądem w trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Polski ustawodawca dał dwie możliwości nabycia spadku tj. poprzez przyjęcie wprost oraz przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W pierwszym w/w przypadku pomagamy w procesie decyzyjnym, w tym również wskazując na możliwą odpowiedzialność za długi spadkodawcy (również te przekraczające wartość spadku). W drugim ze wspomnianych przypadków przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza doradzamy w zakresie odpowiedzialności spadkobiercy ograniczonej do wartości przypadającej na niego wartości spadku.

W przypadku decyzji o odrzuceniu spadku, Adwokat Opole, świadczy również swoje usługi w zakresie szeroko pojętego doradztwa dotyczącego sytuacji w których to dążymy do uniknięcia odpowiedzialności za długi spadkodawcy.

Możecie być Państwo pewni, iż Nasza Kancelaria sprosta Państwa oczekiwaniom.

Zapraszamy do kontaktu,

adw. Paweł Mehl