Jazda po alkoholu – konsekwencje

Jazda po alkoholu – jakie są konsekwencje?

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Polski ustawodawca w kwestii jazdy po alkoholu nie daje nikomu żadnej taryfy ulgowej. Od stężenia alkoholu we krwi zależy czy dana osoba popełnia wykroczenie, czy może już przestępstwo.

W poniższym wpisie postaram się wyjaśnić konsekwencje prawne związane z jazdą pod wpływem alkoholu, ale i pokazać, iż istnieją sytuacje w których można wybronić się od utraty prawa jazda powyżej 1 roku – co w konsekwencji skutkuje powtórnym egzaminem, którego raczej na pewno nie uda nam się zdać za pierwszym razem.

 

Spis treści:

  • Ilość promili we krwi – różnica między stanem po użyciu alkoholu a stanem nietrzeźwości
  • Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu
  • Jazda po alkoholu a recydywa
  • Jazda pod wpływem alkoholu a ubezpieczenie auta

 

Promile we krwi – stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości

Polska rzeczywistość pokazuje, że większość kierowców po zatrzymaniu przez policję za jazdę na „podwójnym gazie” nie kryje zdziwienia z uwagi na wskazania alkomatów – wielokrotnie funkcjonariusze słyszą powtarzane jak mantrę stwierdzenia, iż doszło do spożycia alkoholu, ale miało to miejsce wiele godzin wcześniej. Ponadto wskazują, że nigdy nie przypuszczaliby, iż po takim czasie alkomat może coś wykazać.

 

Spożycie alkoholu a jazda samochodem

Na terenie Polski limity spożycia alkoholu są niskie – zaczynają się od 0,2 promila alkoholu we krwi, co w konsekwencji oznacza spożycie jednego piwa, by przekroczyć dozwolony przepisami limit i dostać łatkę jazdy w stanie nietrzeźwości.

 

W Polsce rozróżniamy dwa stany „po spożyciu”:

  • stan po użyciu alkoholu – zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila (0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza),
  • stan nietrzeźwości – zawartość alkoholu we krwi jest powyżej 0,5 promila (powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza).

 

Kiedy można wsiąść za kierownicę po wypiciu alkoholu?

Liczba promili we krwi uzależniona jest w głównej mierze od alkoholu który spożywamy, jego ilości oraz upływu czasu od spożycia. Duże znaczenie w tym zakresie ma również nasz wiek, waga oraz sam metabolizm – w tym miejscu pragnę przestrzec przed przeszukiwaniem Internetu celem uzyskania informacji z różnych programów oraz tabel odnośnie możliwości kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu w odniesieniu do czasu, który upłynął. Tego typu wynalazki raczej nam nie pomogą, a na pewno podczas kontroli drogowej skończą się dla nas odebraniem prawa jazdy oraz dalszymi konsekwencjami prawnymi.

 

Jazda pod wpływem alkoholu – konsekwencje

Sankcje karne za jazdę na „podwójnym gazie” zależą od ilości stężenia alkoholu we krwi. Problemy zaczynają się już od stanu po spożyciu alkoholu, gdyż mamy wtedy do czynienia z wykroczeniem spenalizowanym w art. 87 Kodeksu Wykroczeń, za który ustawodawca przewiduje następujące sankcje:

– 10 punktów karnych,

– grzywna od 50 do 5000 zł lub areszt do 30 dni,

– zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat

W Polsce nietrzeźwy kierowca traktowany jest jako przestępca, a czyn jakiego się dopuścił prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu może skończyć się więzieniem.

Konsekwencją prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości będzie w tym przypadku:

– 10 punktów karnych,

– grzywna – uzależniona od dochodów delikwenta,

– obligatoryjna sankcja na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej zaczynająca się do kwoty 5000 zł,

– kara pozbawienia wolności do lat 2,

– zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata

 

Jazda pod wpływem alkoholu a RECYDYWA

Jazda na „podwójnym gazie” będzie niosła za sobą większe konsekwencje, w sytuacji kiedy kierowca miał już w przeszłości podobny incydent i nie wyciągnął z niego należytych wniosków. Recydywiści, którzy zostali ponownie złapani na jeździe pod wpływem alkoholu będą zobligowani do zapłaty kary w wysokości 10 tyś. zł. Dodatkowo będzie im grozić kara 5 lat pozbawienia wolności.

W przypadku, gdyby doszło do spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu, kara więzienia wynieść może nawet 12 lat.

Z powyższym zatrzymaniem po raz kolejny wiąże się utrata prawa jazdy – nawet dożywotnio – oraz dodatkowe sankcje, o których to tak jak i rozmiarze kary zadecyduje sąd.

 

Jazda pod wpływem alkoholu a ubezpieczenie auta

Konsekwencją jazdy pod wpływem alkoholu będzie również brak odpowiedzialności ubezpieczyciela – ani OC ani OC nie będzie miało zastosowanie w przypadku kiedy pijany kierowca spowoduje wypadek, tudzież ktoś poniesie obrażenia.

W tym miejscu należy podkreślić, że wystarczy jedynie 0,2 promila alkoholu we krwi, by ubezpieczyciel był zwolniony od odpowiedzialności – tym samym lepiej trzymać się starej jak świat maksymy „piłeś, nie jedź!”.

 

Na marginesie podnieść należy, iż każdy ubezpieczyciel w OWU posiada zastrzeżenie na wypadek jazdy pod wpływem alkoholu, które to wyłącza jego odpowiedzialność…

 

W sytuacji, kiedy inne osoby zostaną poszkodowane w skutek jazdy pod wpływem alkoholu ubezpieczyciel pokryje szkody, a następnie stosownie do art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zwróci się dokierowcy z żądaniem zwrotu wypłaconych środków pieniężnych dla poszkodowanych.

 

Podsumowując:

–  jazda pod wpływem alkoholu traktowana jest jako wykroczenie lub przestępstwo – sankcje karne zaczynają się od grzywny i punktów karnych, ale mogą się w najgorszym przypadku skończyć na utracie prawa jazdy oraz karze pozbawienia wolności,

–  kary za jazdę po wpływem alkoholu uzależnione są od zawartości alkoholu we krwi – od granicy 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi mamy wykroczenie, natomiast zawartość alkoholu przekraczająca 0,5 promila oznacza przestępstwo,

– recydywiści w jeździe „na bani” kończą z grzywną 10 tyś zł oraz możliwością pozbawienia wolności na okres 5 lat; w przypadku spowodowania wypadku mogą liczyć nawet 12 lat więzienia,

– jazda pod wpływem alkoholu oraz spowodowanie wypadku (na osobie oraz na mieniu) pozbawia kierowcę odszkodowania z AC; w przypadku OC ubezpieczyciel pokryje straty spowodowane przez kierowcę, a następnie zażąda zwrotu wszelkich poniesionych przez siebie kosztów od kierowcy jeżdżącego „na bani”.

 

Jazda pod wpływem alkoholu – pomoc prawna

Jeśli zostałeś zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu i obawiasz się grożących Ci konsekwencji, zapraszam Cię do kontaktu. Postaram się rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości i zrobić wszystko, aby konsekwencję za jazdę po alkoholu były jak najlżejsze.

Zapraszam do kontaktu,
adw. Paweł Mehl