Sprawy
rozwodowe

POSTĘPOWANIE ROZWODOWE

Rozwód należy niewątpliwie do wyjątkowo traumatycznych oraz ciężkich przeżyć,
w związku z powyższym emocje małżonków w trakcie jego są w pełni zrozumiałe.

Priorytetem, którym powinien się kierować adwokat do spraw rozwodowych winno być szybkie oraz sprawne przeprowadzenie procesu sądowego.

Pierwszym oraz jednocześnie podstawowym etapem będzie sporządzenie pozwu, czym kompleksowo zajmie się zaangażowany w sprawę profesjonalny pełnomocnik – adwokat.

Na tym etapie najważniejszym zadaniem wnoszącego o rozwód jest prawidłowe oraz precyzyjne określenie, czy orzekający w sprawie sąd winien rozstrzygnąć aspekt winy – w tym przypadku orzeczenie może zapaść w III możliwych opcjach tj. bez orzekania o winie, z orzekaniem o winie jednej tudzież obydwu stron.

 

W pozwie możemy również załączyć szereg wniosków związanych z uregulowaniem kwestii, takich jak np.

 1. Podział opieki nad dziećmi (kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska),
 2. Zobowiązania alimentacyjne (alimenty dla dziecka czy alimenty dla byłego małżonka),
 3. Aspekty majątkowe po rozwodzie (podział majątku, sprawy mieszkaniowe, eksmisja).

 

Rozwody należą do spraw, które wpływają na szereg obszarów życia, w związku z czym warto zadbać o profesjonalną pomoc prawną. Wybierając kancelarię oraz adwokata, któremu pragniemy powierzyć naszą sprawę należy pamiętać, że każdy dobry oraz profesjonalnie pełnomocnik jakim jest adwokat rozwód traktuje jako sprawę niezwykle trudną dla klienta – Nasza kancelaria adwokacka Opole dokłada wszelkich starań, by płynnie zakończyć wszelkie procedury i osiągnąć określony w trakcie współpracy cel.

Spis treści

 1. Kiedy można uzyskać rozwód?
 2. Rozkład pożycia – wątpliwości
 3. Interpretacja zasad współżycia małżeńskiego i społecznego
 4. Rozwód a dzieci
 5. Ile trwa rozwód?
 6. Ile kosztuje rozwód?
 7. Alimenty po rozwodzie
 8. Kwestie rodzicielskie a rozwód

 

Czy uzyskanie rozwodu zawsze jest możliwe? Jaki jest najlepszy adwokat od rozwodów – Opole?

Złożenie pozwu rozwodowego do sądu to niełatwa decyzja, która poprzedzona jest licznymi wątpliwościami oraz próbami ratowania związku. Wielokrotnie dochodzi również do niepokoju oraz obawy odnośnie długości postępowania przed sądem i związanej z tym konieczności zmierzenia się z trudnymi pytaniami, dotyczącymi wspólnego pożycia, wspólnej przeszłości. Jako kancelaria zajmująca się sprawami rozwodowymi w Opolu, świadczymy klientom kompleksową pomoc na wszystkich etapach współpracy  – koncentrując się szczególnie na zebraniu odpowiednich dowodów oraz przygotowaniu wyczerpującego pod względem merytorycznym pozwu.

Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że w niektórych sytuacjach sąd może odmówić orzeczenia rozwodu – nawet jeżeli dwie strony wyrażają zgodę na taki rozwój wydarzeń. Taka sytuacja może mieć miejsce w następujących przypadkach:

 1. między małżonkami nie nastąpił zupełny oraz trwały rozkład pożycia;
 2. rozwodu żąda małżonek, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozpad małżeństwa;
 3. rozwód byłby sprzeczny z regułami współżycia społecznego;
 4. rozwód wiązałby się z niekorzystnymi skutkami dla małoletnich dzieci.

Powyższe sytuacje często są bardzo wieloznaczne i trudno z góry założyć, jakie będzie orzeczenie sądu w konkretnym przypadku. Aby zwiększyć swoje szanse, należy więc skorzystać z pomocy doświadczonej w prawie rodzinnym i opiekuńczym kancelarii od rozwodów. W Opolu zaufanie klientów zdobył adwokat Paweł Mehl, który posiada wiedzę na temat aspektów prawnych dotyczących spraw rozwodowych, ale i również empatię oraz zrozumieniem, które okazuje wszystkim klientom.

 

Wątpliwości związane z rozkładem pożycia – adwokat od rozwodu Opole – pomoc prawna

Termin „pożycie małżeńskie” odnosi się do całokształtu relacji, które łączą małżonków. Zastanawiając się nad rozkładem pożycia, należy więc wziąć pod uwagę wszelkie kwestie związane z więziami emocjonalnymi, ale i również ekonomicznymi. Sąd orzekający w sprawie podda analizie takie aspekty jak np. obecne miejsca zamieszkania małżonków (wspólne czy oddzielne domy) oraz sposób prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego (zarządzanie budżetem, kwestie ponoszenie wspólnych wydatków et cetera). Podczas samej rozprawy należy się równocześnie spodziewać pytań dotyczących kwestii pożycia małżeńskiego, więzi fizycznych.

Sąd w swoich analizach uwzględnia również okoliczności towarzyszące – w związku z czym warto zatrudnić dobrego adwokat od rozwodów – w Opolu polecam usługi naszej kancelarii  który przedstawi sytuację małżonków w odpowiednim świetle. Jeżeli np. małżonkowie wciąż mieszkają razem tylko z uwagi na fakt, że jednej ze stron nie stać na wynajęcie własnego mieszkania, sąd mimo prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego przez małżonków – prawdopodobnie stwierdzi brak więzi gospodarczych.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest również zweryfikowanie, czy rozkład pożycia jest trwały, czy też nadal istnieje szansa na uratowanie związku małżeńskiego. Ustanie więzi między małżonkami nie oznacza od razu, że nie można ich odbudować – dlatego też sąd będzie badał kwestię łączących strony relacji z dużą drobiazgowością.

W polskim orzecznictwie przyjęło się, iż aby rozkład więzi uznać za trwały, tj. bez perspektyw na ich ponowne nawiązanie – małżonkowie nie powinni utrzymywać ze sobą żadnych relacji (emocjonalnych, fizycznych oraz gospodarczych) od przynajmniej kilku miesięcy. Istnieją jednak sytuacje w których dobry adwokat może jednak przekonać sędziego, że dany związek małżeński można rozwiązać nawet po krótszym okresie.
Każdy, kto szuka skutecznego adwokata od spraw rozwodowych w Opolu, powinien być zadowolony z obsługi oferowanej przez naszą kancelarię.

 

Sprawa rozwodowa Opole – pomoc w interpretacji zasad współżycia małżeńskiego i społecznego

Sąd może oddalić pozew o rozwód również w przypadku, w którym o rozwiązaniu małżeństwa wnioskuje małżonek wyłącznie winny rozpadu związku. Tego typu sytuacje ze względu na swoją wielowątkowość oraz skomplikowanie wymagają szczególnej analizy, ale ich rozstrzygnięcie mimo wszystko może prowadzić do rozwiązania małżeństwa.

Jeżeli o rozwód stara się wyłącznie osoba, która dopuściła się np. zdrady czy innego zaniedbania obowiązków względem partnera, jest to sprzeczne z regułami współżycia
w małżeństwie. Rozwód można wówczas uzyskać tylko wówczas, gdy drugi małżonek wyrazi na niego zgodę. Małżeństwo zostanie również unieważnione w przypadku, gdy w ocenie sądu odmowa pozwanego będzie bezzasadna lub też będzie wynikać z nieetycznych przesłanek np. chęci zemsty na niewiernym partnerze, et cetera.
Każdego, kto ma zamiar starać się o rozwód z orzeczeniem o winie w Opolu, zapraszamy na konsultacje oraz poradę w naszej kancelarii. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw.

Podkreślenia wymaga również fakt – który warto mieć również na uwadze – iż sąd podczas spraw rozwodowych analizuje wszystkie okoliczności w szerokim kontekście (w świetle norm obyczajowych, ale i również moralnych). Rozwód może również stać w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego np. wtedy, gdy jeden z partnerów chce unieważnić małżeństwo, gdyż druga osoba zachorowała i wymaga stałej opieki. Kolejnym przeciwwskazaniem do orzeczenia rozwodu może być również np. zaawansowany wiek małżonków – w przypadku rozwiązania związku osoba, która została pozwana nie miałaby nikogo bliskiego.

 

Najlepsza kancelaria rozwodowa Opole – pomoc podczas spraw z udziałem małoletnich dzieci

Jeżeli starający się o rozwód małżonkowie posiadają dzieci pochodzące ze związku małżeńskiego, to ich dobro dla sądu będzie zawsze najważniejsze. Sąd skupi się w głównej mierze na emocjach dziecka, przeanalizuje również wątki związane z kwestiami finansowymi. Jakość życia małoletniego nie ma prawa się pogorszyć po rozwodzie rodziców – nadal musi on posiadać takie same perspektywy związane z rozwijaniem własnych zainteresowań, pasji, tudzież zdobywaniem wymarzonego zawodu.
Najczęściej taką sposobność zapewniają małoletnim alimenty, do których to wypłacania zostaje zobligowany jeden z opiekunów. Trudniejsze oraz delikatniejsze w postępowaniu pozostają do uporządkowania aspekty dotyczące wrażliwości dziecka oraz jego gotowości na rozwód rodziców. Rozpad rodziny to niezwykle traumatyczne przeżycie dla każdego z jej członków – w szczególności dzieci – dlatego też podczas rozprawy rozwodowej często konieczna okazuje się pomoc psychologa, który to na podstawie rozmów z dzieckiem wydaje opinię dotyczącą jego stan emocjonalny, jak również identyfikuje potrzeby i oczekiwania względem obojga rodziców.

Podkreślenia wymaga również fakt, iż w większości przypadków rozwód oznacza również swoistą poprawę sytuacji w domu – dziecko przestaje być świadkiem wzajemnych oskarżeń, kłótni, a nawet przemocy – w perspektywie czasu przyniesie mu więcej korzyści aniżeli dorastanie w dysfunkcyjnej rodzinie. Ponadto podczas postępowania sąd zadba także o to, by wskutek unieważnienia małżeństwa nie ucierpiały relacje dziecka z żadnym z rodziców. Na odmowę orzeczenia rozwodu może więc wpłynąć np. chęć wejścia w kolejny związek małżeński oraz założenia nowej rodziny przez jedną ze stron. W powyższej sytuacji obawa sądu o los dziecka jest w pełni uzasadniona oraz wskazana – zarówno więzi emocjonalne, jak i wsparcie finansowe mogą ulec osłabieniu na rzecz potomstwa z nowego związku. Z doświadczenia adwokat Pawła Mehl, który reprezentował wielu klientów podczas ich rozwodów w Opolu wynika, iż oddalenie pozwu ze względu na dobro małoletniego dziecka należy jednak do rzadkości. Usystematyzowanie kwestii finansowych oraz optymalne podzielenie opieki nad dzieckiem pozwala w wystarczający sposób zaspokoić jego wszelkie podstawowe potrzeby życiowe.

 

W jaki sposób przygotować się do rozwodu? Ile trwa rozwód z orzeczeniem o winie? Opole rozwód

Przygotowanie właściwych argumentów na etapie sporządzania pozwu rozwodowego to priorytetowy etap, który może zadecydować o wyniku całej rozprawy. Podczas postępowania przed sądem istnieje możliwość zgłaszania dodatkowych dowodów, jednak zazwyczaj mają one charakter jedynie uzupełniający wcześniej ustaloną strategię. Należy również mieć na uwadze, iż rozwód bez orzekania o winie jest łatwiejszy do przeprowadzenia i zwykle mniej stresujący dla obydwu stron aniżeli rozwód
z orzeczeniem winy. Próba udowodnienia partnerowi wyłącznej winy za rozpad małżeństwa wymaga zebrania wyczerpujących dowodów, które w sposób jednoznaczny oraz niewątpliwy rozwieją wszelkie wątpliwości sądu.

W zgromadzeniu i właściwej, obiektywnej interpretacji materiału dowodowego najlepiej pomoże doświadczony prawnik – osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia profesjonalnego adwokata od rozwodów w Opolu zapraszamy na spotkanie do naszej kancelarii. Podczas pierwszych rozmów z klientami koncentrujemy się na takich aspektach jak m.in.:

 1. zebranie dokumentów potwierdzających całkowity oraz trwały rozkład pożycia małżeńskiego (klienci mogą nam dostarczyć różnego rodzaju dokumenty urzędowe oraz prywatne- wiadomości e-mail, listy, et cetera);
 2. wskazanie świadków mogących potwierdzić argumentację strony;
 3. zgromadzenie środków dowodowych w postaci zdjęć, filmów czy nagrań dźwiękowych.

 

Klienci, którzy się do nas zgłaszają często pytają również o czas trwania całego postępowania przed sądem. Sprawy o rozwody z winą w Opolu mogą trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat – wszystko zależy od stopnia złożoności oraz skomplikowania danej sytuacji, jak również zebranych dowodów. Wnioski o rozwód bez orzekania o winie zwykle są rozpatrywane szybciej – jednak rzadko kiedy następuje to na pierwszej rozprawie.

 

Ile kosztuje rozwód? Czy warto zatrudnić adwokata do sprawy rozwodowej?

Koszty rozwodowe należy podzielić na wydatki związane z opłatami sądowymi oraz z wynagrodzeniem pełnomocnika. Koszt złożenia pozwu rozwodowego wynosi 600 zł, dodatkową opłatę należy uiścić natomiast m.in. za podział majątku, zabezpieczenie kontaktów z dziećmi, czy też żądanie eksmisji małżonka. Z kolei wynagrodzenie adwokata może się różnić np. w zależności od miasta, jak również zawiłości sprawy. Szczegółowych informacji dotyczących cennika w zakresie spraw o rozwody udzielamy w kancelarii po wcześniejszym zapoznaniu się z oczekiwaniami klienta.

Wprawdzie wskutek zatrudnienia prawnika koszt rozwodu wzrasta, w większości przypadków wsparcie adwokata od spraw rozwodowych jest kluczem do pomyślnego zakończenia sprawy. Wiele osób pierwszy kontakt z sądem ma dopiero podczas spraw rozwodowych, ponadto strony postępowań rozwodowych niejednokrotnie mają trudność z obiektywną oceną sytuacji, jak również z zapanowaniem nad emocjami. Pomoc adwokata pozwoli nie tylko zredukować stres, ale w głównej mierze podejmować skuteczne oraz w pełni przemyślane kroki prawne.

 

Kto powinien starać się o alimenty po rozwodzie i jak je wyegzekwować?

Prawo rodzinne i opiekuńcze w sposób przejrzysty precyzuje, kto musi wywiązać się z obowiązku alimentacyjnego oraz kto może o alimenty wnioskować. Skupiając się wyłącznie na sprawach podstawowych, należy wskazać dwóch możliwych odbiorców: dzieci oraz byłego współmałżonka.

W trakcie trwania małżeństwa rodzice w równym stopniu są zobowiązani do utrzymania rodziny oraz zapewnienia dzieciom odpowiedniej stopy życiowej. Czynnikiem zmieniającym ten stan rzeczy są jednak najczęściej rozwody – po zakończonym postępowaniu sąd na wniosek powoda orzeka o konieczności pomocy w utrzymaniu oraz wychowaniu dziecka, które to pozostało przy drugim rodzicu. Wniosek powinien zostać merytorycznie uzasadniony (najlepiej poprzez dołączenie do pozwu dokumentacji potwierdzającej wysokość ponoszonych kosztów). Do zadań powoda należy również odpowiednie skonkretyzowanie wartości przedmiotu sporu, którą to stanowi suma alimentów z całego roku.

Sprawę o alimenty ma możliwość rozpocząć również były współmałżonek – jeśli rozwód nie został orzeczony z jego winy. W tym przypadku zarówno osoba, która znalazła się w niedostatku (brak możliwości zaspokojenia całości lub też części własnych potrzeb), jak i odczuwająca pogorszenie jakości poziomu swojego życia, winna otrzymać pomoc od byłego małżonka, którego sytuacja finansowa jest lepsza.

Profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu sporów alimentacyjnych (w tym m.in. uzyskiwaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w przypadku uchylania się od wyroku sądu przez osobę zobowiązaną) udzieli Państwu adwokat Paweł Mehl – jako doświadczony adwokat alimenty egzekwuje sprawnie oraz skutecznie.

 

Uregulowanie kwestii rodzicielskich po rozwodzie – adwokat Opole

Sprawy dotyczące ojcostwa i uporządkowania kontaktów dzieci z rodzicami, które komplikują się np. przez rozwody, także zostały uregulowane przez prawo rodzinne i opiekuńcze. Jeżeli mężczyzna uznaje ojcostwo dziecka, nieodzowne staje się potwierdzenie tego faktu przez matkę.  Zdarzają się jednak sytuacje w których ojcostwa trzeba dochodzić w świetle prawa przed sądem. Stosowny wniosek może złożyć wówczas matka, domniemany ojciec tudzież dziecko (do ukończenia 18 roku życia), a decydującym dowodem są w tym przypadku badania DNA, które dają sądowi pewność podczas wydawania wyroku.

Ustalenie ojcostwa pociąga również za sobą szereg konsekwencji – związanych m.in. z obowiązkiem alimentacyjnym czy też uporządkowaniem kwestii obejmujących prawo do kontaktów z dziećmi.

Jeżeli poszukujecie Państwo kompleksowej obsługi prawnej w ramach sądowego ustalenia praw rodzicielskich oraz dalszego wyznaczenia obowiązków rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem, najlepiej skorzystać z oferty kancelarii rozwodowej – odpowiednio wyspecjalizowany adwokat posiadający wiedzę z zakresu prawa rodzinnego pozwoli godnie reprezentować klienta podczas rozprawy sądowej.

Serdecznie zapraszam do kontaktu,
adw. Paweł Mehl