Upadłość konsumencka 2021r. – praktyczne wyjaśnienia

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 2021 – PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIE

 

Upadłość konsumencka jest procedurą sądową mającą na celu oddłużenie osób, które wpadły w spiralę zadłużenia, przestały radzić sobie ze spłatą wymagalnych zobowiązań lub też nie mają  możliwości jednoczesnego pokrywania podstawowych kosztów utrzymania siebie oraz rodziny.

Nowelizacja przepisów prawa upadłościowego, która weszła w życie 24 marca 2020 r. dała możliwość tysiącom Polaków skorzystać z możliwości rozpoczęcia nowego życia, bez dotychczasowego bagażu długów. Czego dokładnie dotyczą przepisy prawa upadłościowego oraz czy są one w istocie jedyną alternatywą dla dłużników?
Jak przebiegać będzie ogłoszenie upadłości konsumenckiej w 2021 r.? W Poniższym artykule postaram się pokrótce opisać przedmiotową materię.

 

ODDŁUŻENIE – CAŁOŚĆ, BĄDŹ CZĘŚĆ ZADŁUŻENIA

Procedura upadłościowa umożliwia oddłużenie z całości, bądź części zadłużenia niewypłacalnego dłużnika, którego dochód nie pozwala na spłacenie zaciągniętych zobowiązań, natomiast rosnące odsetki nie dają jakiejkolwiek podstawy sądzić,
iż miałoby się to zmienić w przyszłości.

Podkreślić jednak należy, iż upadłość może dotyczyć jedynie zadłużenia powstałego przed jej ogłoszeniem. Do przyczyn powstania zadłużenia zaliczyć można zarówno utratę pracy, chorobę, jak i niezależne od nas przypadki – w aktualnej sytuacji będzie to niewątpliwie pandemia COVID-19 i jej następstwa.

Tym samym jeżeli znaleźliście się Państwo w sytuacji, w której brak jest jakichkolwiek możliwości wyjścia z finansowych tarapatów, utraciliście płynność finansową, a zarobki ledwo starczają na codzienną egzystencję – nie wspominając o jakiejkolwiek spłacie powstałego zadłużenia – warto zastanowić się nad wdrożeniem procesu upadłościowego.

 

DLACZEGO WYBRAĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?

Wielokrotnie spotykałem się z opiniami, że lepiej cicho siedzieć, gdyż może wierzyciele dadzą spokój, albo „jakoś to będzie”, „może uda mi się przerwać spiralę zadłużenia…”– tylko, że takie „zaklinanie rzeczywistości” zawsze kończy się w pierwszej kolejności setkami telefonów od firm windykacyjnych oraz stertami makulatury wskazującej na stale rosnące zadłużenie (o odsetkach rosnących w astronomicznej wysokości nie wspominając) , a kończy egzekucją komorniczą…

W tym miejscu zawsze odpowiadam , że upadłość konsumencka pozwoli na zamknięcie pętli zadłużenia, przekreślenie błędnych decyzji finansowych oraz da szansę na nowy start, nowe życie…w szczególności, kiedy większość naszego wynagrodzenia, emerytury zabierana była przez komornika, firmy windykacyjne…

 

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – WNIOSEK

Sam wniosek dotyczący upadłości konsumenckiej może zrobić każdy, jednakże profesjonalnie skonstruowany przez specjalizującego się w upadłości adwokata jest punktem od którego powinno się wyjść.

Równocześnie należy pamiętać, iż odrzucenie wniosku dotyczącego ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez Sąd może skończyć się negatywnie dla dłużnika – utratą szansy na oddłużenie, aż na 10 lat!

W związku z powyższym w pierwszej kolejności nie realizuję obietnic, kiedy nie jestem pewien, iż doprowadzi to do realnej poprawy Państwa życia. Zawsze staram się dogłębnie zbadać sytuację dłużnika, wychwycić mocne argumenty na potwierdzenie jego tragicznej sytuacji oraz wykazać związek przyczynowo skutkowy pomiędzy jego dotychczasowym życiem, a zadłużeniem. Tylko w ten sposób jest możliwe stworzenie prawidłowego wniosku, który zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Sąd.

Należy mieć na uwadze, że sąd po przeprowadzeniu rozprawy zdecyduje jaka część długów może zostać umorzona!

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej odbywa się w wydziale gospodarczym sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Opłata sądowa od wniosku wynosi 30 zł.

 

KONSEKWENCJE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI – SYNDYK

Wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej związana jest utrata przez dłużnika – konsumenta prawa do zarządzania własnym majątkiem. Od tej chwili upadły ma obowiązek przekazać syndykowi (swoisty nadzorca) swój majątek oraz złożyć stosowne informacje dotyczące posiadanego mienia. Majątek dłużnika staje się tzw. masą upadłościową, która jest przeznaczana w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz spłatę zadłużeń.

W sytuacji, gdy doszło do ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez jednego
z małżonków, automatycznie dochodzi do powstania rozdzielności majątkowej między małżonkami

Jeżeli sąd orzekający w sprawie dojdzie do przekonania, że dłużnik może ogłosić upadłość jedynie części własnego zadłużenia, a resztę niebagatelnie będzie musiał spłacać, sąd ustali również plan spłat lub nakaże sprzedać mienie konsumenta! W takim przypadku konieczne będzie oddanie auta, mieszkania, czy różnych sprzętów na rzecz spłaty zobowiązania.

Na względzie należy mieć zatem, że upadłość konsumencka nie wiążę się z całkowitym umorzeniem długów. Co więcej, nierzadko jest to proces skomplikowany i żmudny. Nie powinno być to zatem pierwsze rozwiązanie, jakie przyjdzie Ci do głowy, gdy na horyzoncie pojawią się problemy finansowe.

Jeżeli macie Państwo pytania związane ze swoimi problemami finansowymi zapraszam do kontaktu.

adw. Paweł Mehl

 

 UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA OPOLE